PRE Consultancy is in haar element binnen de sociaal maatschappelijke sector sinds 1992. Zij opereert in alliantie met professionals en belangenorganisaties binnen en buiten die sector vanuit een vernieuwende lange termijnvisie al of niet zelf geïnitieerd, en bouwt daarvoor een brug terwijl ze er over loopt. (Robert E. Quinn 2004)

Profiel: Een doener, coach en onderhandelaar, in de praktijk gepokt en gemazeld en altijd klaar om nieuwe gebieden te ontginnen. Tegelijkertijd wordt vastgehouden aan een uitgesproken heldere visie, op pragmatische wijze vertaalt in concrete, overzichtelijke en uitvoerbare activiteiten. "Resultaat is de maatstaf van alle geleverde inspanning". Daarnaast gedreven, ambitieus, doelgericht, procesmatig, hoge ethische standaard, netwerker in zowel de profit en not for profit omgeving. Krachtig in regionale en lokale samenwerkingen gebaseerd op coöperatief denken.

Projecten en werkervaring
Cor Snoeijs
Mijn gedachten en ideeën
Cor Snoeijs
Mijn betrokkenheid
Stekademy

ONZE Publicaties

Ketensamenwerking: De keten is meer dan de som der delen.

Vanaf de oprichting van PRE Consultancy in 1992 heb ik diverse publicaties verzorgd al of niet in samenwerking met vertegenwoordigers van mijn opdrachtgevers en/of mijn alliantiepartners bij gelegenheid. Klik op nevenstaande links voor de verschillende publicaties.

Wijk van morgen Gepubliceerd zomer 2021. Publicatie De Platform Corporatie Gepubliceerd 4 september 2020. Informatisering NCIV Corporatiemagazine 14 februari 1995, Ir. M. Philippens en Ir. C.A. Snoeijs Trilaterale projectontwikkeling NCIV Corporatiemagazine, 13 november 1995, Ir. M. Philippens en Ir. C.A. Snoeijs Corporatie Governance, Handboek DAEB - niet DAEB (Deel 1) Handboek ten behoeve van de corporaties bij het implementeren van de Woningwet in bijzonder administratieve scheiding onder auspiciën van Deloitte als mede auteur betrokken met als onderwerp organisatietransitie en best practice. Gepubliceerd en overhandigd aan Aedes november 2015. Corporatie Governance, Handboek DAEB - niet DAEB (Deel 2) Gepubliceerd en overhandigd aan Aedes november 2015. Basisboek Procesmanagement Praktijkgericht boek voor studenten van (bedrijfs-)economische en technische opleidingen. Vraagbaak voor Noordhoff/Auteur inzake praktijktoepassing. Rienk Stuive, Noordhoff Uitgevers najaar 2014 ISBN: 9789001833978 Regiecorporatie 2.0 Naar een doelmatige maatschappelijke verhuurder. Een publicatie van Dr. Ir. Aldert Dreimüller (roAg), Prof. Dr. Ir. Vincent Gruis (TUDelft & Hogeschool Utrecht) en Ir. Cor Snoeijs (STEK.NU Coöperatief U.A. & PRE Consultancy). Juli 2013. Sturen Op Waarde Service Magazine TUE/MRE. Medeauteur met Ron Franchimont, maart 2007 Roermond in Beweging Publicatie waarin de transformatie van gebouwen in de stad Roermond door de eeuwen heen in beeld is gebracht. ISBN: 9090139419 Reddingsplan Vestia Toezichthouders raken deel regie Vestia kwijt Werken aan datakwaliteit? Het stappenplan helpt Data op orde krijgen én houden bevordert de dienstverlening aan huurders, een efficiëntere organisatie en werkplezier onder medewerkers.

Contact gegevens

Netwerkorganisatie: Samen verbinden, delen, ontwikkelen, verbeteren en vernieuwen.